Rochester

Quarter Pound Hot Hamburger, Potatoes and Gravy

$10.99